Aktualności

2021-03-21 Jarmark wielkanocny

Szanowni Państwo!Ze względu na bardzo duże zainteresowanie zabrakło miejsc pod wspólnym namiotem, dlatego zamykamy rekrutację chętnych. Istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia dla os&oa...

więcej »

2021-02-08 Indywidualne rozliczenia Wolontariuszy

2021-01-31 29 Finał Międzyrzeckie WOŚP-owanie

Mamy wyniki zbiórki 29. Finału WOŚP w Międzyrzecu Podlaskim.Wspaniali Mieszkańcy, pomimo trudnych czasów oraz dużo mniejszej liczby wolontariuszy i przedmiotów na aukcji, dal...

więcej »

Zajęcia Uczestników Projektu

Zajęcia Uczestników Projektu AKTYWNY SENIOR

UWAGA!
Zmiana godzin warsztatów:


AKTYWNY SENIOR


Projekt „Wiek nie ma znaczenia. Psychofizyczna i społeczna aktywizacja seniorów” uzyskał dofinansowanie z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i jest realizowany przez Integracyjne Centrum Edukacji i Kultury we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Międzyrzecu Podlaskim od 03.06.2013 r. do 15.12.2013 r.
Działania, które uwzględnia projekt przyczynią się do aktywizacji intelektualnej, psychicznej, społecznej i fizycznej seniorów, poszerzą ich wiedzę i umiejętności, ułatwią angażowanie słuchaczy w aktywność na rzecz otaczającego ich środowiska, podtrzymywanie więzi społecznych i komunikacji międzyludzkiej.
Nadrzędnym celem przygotowanego programu jest wzmocnienie podmiotowości społecznej osób starszych w środowisku lokalnym poprzez aktywne  uczestnictwo seniorów  w zajęciach, wykładach, warsztatach i seminariach.

W programie:
Wykłady „Świadome i aktywne życie seniora”
Warsztaty psychologiczne
Spotkania z dietetykiem
Warsztaty komputerowe
Wycieczka edukacyjna
Warsztaty fotograficzne
Wystawa fotografii
Warsztaty kulinarne
Warsztaty dziennikarskie
Wydanie folderu promującego aktywność społeczną seniorów
Seminarium wiedzy o organizacjach pozarządowych
Szkolenie dla wolontariuszy
Joga
Nordic Walking

 


Projekt skierowany jest do grupy 60 seniorów.

Zajęcia prowadzone będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury przez 6 kolejnych miesięcy.

 

 

 

>> DO POBRANIA <<
Regulamin Projektu

    UWAGA!   
  LISTA UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW KOMPUTEROWYCH 

     >> DO POBRANIA <<    

Lista uczestników szkolenia:

Krystyna Sawicka, Teresa Piechna, Lucyna Domańska, Anna Serafinowicz, Genowefa Kot, Marian Kot, Jadwiga Jóźwik, Wiesława Łaziuk, Elżbieta Tymoszuk, Andrzej Petruczenko, Krystyna Matejek, Elżbieta Kamasa, Maria Kuczborska, Barbara Chomiuk, Alina Siłaczuk

Lista uczestników seminarium wiedzy o organizacjach pozarządowych:

Krystyna Matejek, Barbara Sobczuk, Jan Sobczuk, Andrzej Petruczenko, Zofia Marczuk, Jerzy Lipniacki, Marian Kot, Genowefa Kot, Stanisław Paluch, Józefa Gontarczuk, Zygmunt Pliszka, Zofia Iwaniuk, Alina Siłaczuk, Maria Kuczborska, Eugeniusz Michalak, Elżbieta Miszczak, Wiesława Łaziuk, Barbara Chomiuk, Elżbieta Kamasa

PROJEKT: Nowoczesna Akademia Międzyrzeckiego Seniora - rekrutacja do 9 czerwca

Nowoczesna Akademia Międzyrzeckiego Seniora

Projekt współfinansowany z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Organizator:
 Klub Sportowy „MOSiR Huragan” Międzyrzec Podlaski
i Miasto Międzyrzec Podlaski


    Celem głównym projektu jest włączenie międzyrzeckich seniorów w życie społeczne miasta poprzez aktywizację ruchową oraz wykorzystanie ich wiedzy i doświadczenia w celu zwiększenia integracji międzypokoleniowej. Realizacja projektu pozwoli także na wykorzystanie olbrzymiej wiedzy dotyczącej międzyrzeckich tradycji i przekazanie ich młodszemu pokoleniu. Wspólne działania łączące różne pokolenia przyczynią się do wzrostu integracji społeczności lokalnej. Projekt zakłada realizację zadań: służących promocji zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej, nowym technologiom komunikacyjnym, poznawaniu tradycji i kultury innych krajów oraz prawnych aspektów funkcjonowania seniorów w społeczeństwie.
    Adresatami projektu „Nowoczesna Akademia Międzyrzeckiego Seniora” będzie 110 osób starszych (po 60 roku życia) oraz 40 osób przed 60 rokiem życia z terenu miasta Międzyrzec Podlaski. Wybór takiej grupy docelowej, łączącej udział w projekcie osób 60 + z młodszym pokoleniem, ma zagwarantować rozwój integracji międzypokoleniowej.

PROGRAM PROJEKTU:

Seminarium – Promocja aktywności fizycznej i profilaktyka zdrowia


Będzie to spotkanie inaugurujące projekt skierowane do beneficjentów projektu. Wątkiem przewodnim seminarium będą zagadnienia z zakresu podstawowych zasad zdrowego stylu życia, w tym aktywności fizycznej i profilaktyki zdrowia. Podczas spotkania seniorzy zdobędą wiedzę aktywności fizycznej jako kluczowego czynnika utrzymania wysokiej jakości życia. Spotkanie te będzie miało na celu zrozumienie przyczyn problemów zdrowotnych osób starszych oraz zapoznanie się z zasadami zdrowego żywienia.

Cykl wykładów - Promocja aktywności fizycznej i profilaktyka zdrowia

Cykl czterech dwugodzinnych wykładów prowadzonych przez: dietetyka i lekarzy, służących pogłębieniu wiedzy dotyczącej diety antymiażdżycowej i i antynowotworowej oraz profilaktyki chorób późnego okresu życia. Udział osób starszych w ww. programie profilaktycznym pozwali na wczesne zdiagnozowanie ukrytych schorzeń wieku starszego oraz wdrożenie działań zapobiegawczych, co korzystnie wpłynie na poprawę jakości życia seniorów.

Ogólnorozwojowe zajęcia sportowe:

1.    Marsze nordic walking


Zajęcia dla dwóch dwudziestoosobowych grup seniorów. Wprowadzenie teoretyczne oraz praktyczne szkolenie z prawidłowej techniki marszu nordic walking wzbogacone o podstawowe informacje fizjoterapeutyczne. Zajęcia te pozwolą osiągnąć korzyści zdrowotne m. in: usprawnienie układu oddechowego, sercowo-naczyniowego i kostno-mięśniowego. Nordic walking oprócz elementów prozdrowotnych, o których mowa powyżej, spełnia dodatkową funkcję – integrująca, staje się też pretekstem do wyjścia z domu i nawiązania relacji w innymi. Zajęcia poprowadzi dyplomowany instruktor nordic walking.

2.    Aqua aerobik

Zajęcia skierowane do grupy 30 osób starszych. Aqua aerobik jako połączenie leczniczego działania wody z wykorzystaniem fizycznych jej właściwości, stanowić będzie alternatywę dla osób niemogących korzystać z innych form aktywności fizycznej. Ćwiczenia wykonywane w wodzie nie obciążają stawów i mięśni, dzięki czemu mogą je wykonywać osoby starsze, dla których tradycyjna gimnastyka jest zbyt dużym obciążeniem. Prowadzącym będzie dyplomowany instruktor aqua aerobiku.

3.    Joga

Zajęcia warsztatowe dla 2 grup po 20 seniorów. Warsztaty obejmować będą zarówno poznanie filozofii jogi, technik prawidłowego oddychania, jaki i poszczególnych asan (czyli pozycji jogi), które prowadzić będą do poprawy sprawności fizycznej seniorów. Podczas warsztatów wykorzystane będą ćwiczenie o charakterze terapeutycznym, wzmacniające ciało ale też poprawiające koncentrację i relaksujące. Zajęcia prowadzić będzie dyplomowany nauczyciel jogi.

4.    Gimnastyka terapeutyczna

Zajęcia skierowane do grupy 30 osób mają na celu wzmocnienie i uelastycznienie mięśni układu kostno szkieletowego i wzrost aktywności fizycznej osób starszych. Zadanie służyć ma zwiększeniu aktywności fizycznej beneficjentów oraz wpłynie pozytywnie na proces integracji społecznej. Do zajęć zostanie zatrudniony wykwalifikowany fizjoterapeuta.

5.    Spotkania rekreacyjne

Cykl spotkań uczestników projektu pozwalający wspólnie spędzić czas na świeżym powietrzu służący rekreacji i integracji społecznej. Podczas spotkań beneficjenci projektu poznają towarzyskie gry zespołowe: krokiet, gra w bule, które nie wymagają specjalnych uzdolnień ruchowych i są dostępne dla wszystkich - od dzieci do osób starszych. Zajęcia skierowane do grupy 30 osób. Uczestnicy spotkań będą mogli zaprosić do udziału w grach członków swoich rodzin w tym dzieci lub wnuki. Prowadzącym będzie animator sportu.

6.    Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne


Zadanie propagujące aktywność fizyczną przeznaczone dla seniorów i pozostałych beneficjentów projektu. Podczas całodziennego spotkania na terenie Międzyrzeckich Jeziorek odbędą się turnieje międzypokoleniowe: gry w bule, krokieta, badmintona. Dodatkową atrakcją będzie pływanie kajakami, rowerami wodnymi i żaglówkami oraz rejs statkiem. Podsumowaniem spotkania będzie wspólne ognisko.


„Nowe media”:

Warsztaty komputerowe

 Adresatami warsztatów będą trzy dwunastoosobowe (36 osób) grupy uczestników projektu. Program zajęć obejmować będzie podstawy obsługi komputera i Internetu. Warsztaty mają służyć ułatwieniu komunikacji indywidualnej i społecznej seniorów. Dzięki umiejętności korzystania z komputera i Internetu, seniorzy będą mieli możliwość zdobycia wiedzy o lokalnej ofercie kulturalnej, sportowej, systemach pomocowych i aktywizujących. W programie m.in.: - znajomość i posługiwanie się Wordem, - Internet, - poczta elektroniczna, - strony www – czyli „wiedza w sieci” - przeglądanie i edycja zdjęć, - nagrywanie na pendrive i inne nośniki pamięci, - tworzenie profili na Facebooku. Prowadzącym warsztaty będzie dyplomowany informatyk. Warsztaty będą odbywały się w kawiarence internetowej Publicznego Dostępu do Internetu PIAP Urzędu Miasta (Partner), która po zakończeniu projektu będzie dostępna (w ustalonym czasie) tylko dla seniorów.

Warsztaty fotograficzne

Zajęcia dla dwóch dziesięcioosobowych grup seniorów. Warsztaty adresowane do osób, które pasjonują się fotografią i filmem lub osób, które chcą opanować tajniki fotografii amatorskiej i podstaw filmowania. W programie warsztatów: - historia fotografii i filmu, - budowa i funkcje kamer i aparatów fotograficznych, - kompozycja i światło w fotografii, ekspozycja, głębia ostrości, czas i ruch w fotografii, - kadr, ujęcie i plan w filmie, podstawy montażu filmowego. Nowe umiejętności zdobyte przez seniorów podczas zajęć wpłyną na podniesienie samooceny osób starszych oraz pozwolą na włączenie ich w nowoczesną aktywność społeczną opierającą się o nowe technologie. Prowadzącym warsztaty będzie specjalista z praktyką w dziedzinie fotografii i filmu. Na zakończenie warsztatów zostanie zorganizowana wystawa najlepszych fotografii wykonanych podczas zajęć. Fotografie umieszczone będą w ekspozytorach zewnętrznych ustawionych w centrum miasta, tak by były dostępne dla szerokiego grona odbiorców.

Cykl wykładów i warsztatów „Poznajemy inne kultury”

Wykłady i warsztaty otwarte skierowane do uczestników projektu i innych mieszkańców miasta. Celem wykładów jest poznanie kultury i tradycji innych krajów oraz przełamanie kulturowych barier i stereotypów. Dzięki udziale w wykładach prezentujących zarówno kultury Ameryki Południowej, jak i kultury Dalekiego Wschodu seniorzy będą mieli możliwość poznać położenie, symbole narodowe, kulturę i zwyczaje panujące w innych krajach. Kształtowanie tolerancji dla inności i świadomość, że właśnie wielość kultur i tradycji jest największym bogactwem naszego świata stanowić będzie motto wykładów. W programie przewidziano m. in. wykłady i prezentacje pn. „Odkryj Chiny” - w tym, warsztaty parzenia herbaty, warsztaty kaligrafii, pokazy sztuki kulinarnej i filmów chińskich. Zaplanowane są także wykłady i prezentacje kultury Indian Południowoamerykańskich, podczas których seniorzy zapoznają się z architekturą, tradycją, sztuką i kuchnią największych starożytnych cywilizacji Inków, Majów i Azteków. Prowadzącymi będą osoby specjalizujące się w dziedzinie kulturoznawstwa oraz specjaliści w obszarach tematycznych objętych warsztatami i pokazami.

Wyjazd edukacyjny (turystyka kulturowa)

Wyjazd edukacyjny do Krakowa dla 50 beneficjentów najaktywniej uczestniczących w zajęciach projektu. W programie: - zwiedzanie Wawelu, w tym Zamku Królewskiego z Państwowymi Zbiorami Sztuki, - zwiedzanie Muzeum Narodowego, - zwiedzanie Muzeum Akademii Sztuk Pięknych. W ramach turystyki kulturowej seniorzy odwiedzą i poznają reprezentatywne dla polskiej kultury miejsca. Wyjazd edukacyjny służyć ma przybliżeniu uczestnikom wielu dziedzin kultury polskiej w kontekście obyczajowości, tradycji i historii, co pozwoli na zaakceptowanie różnorodności kulturowej. Porównanie materialnych dzieł kultury rodzimej z wcześniej poznanymi wytworami kultury Ameryki i Azji umożliwi nowe, bardziej otwarte spojrzenie zarówno na siebie, jaki i na innych.

Cykl wykładów i prelekcji – Bezpieczny i świadomy senior

Wykłady i prelekcje na temat prawnych aspektów funkcjonowania osób starszych w nowoczesnym społeczeństwie oraz zasad bezpieczeństwa. W programie: podstawy prawne zawierania umów, prawa konsumenta, przywileje osób starszych, metody działania oszustów i złodziei, podstawowe zasady samoobrony. Ponadto, seniorzy zdobędą wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy oraz umiejętności pozwalające poradzić sobie w sytuacji zagrożenia. Prowadzącymi będą: prawnik, policjant, urzędnicy samorządowi, ratownik medyczny.

2014-06-25 Seminarium - Promocja aktywności fizycznej i profilaktyka zdrowia

Nowoczesna Akademia
Międzyrzeckiego Seniora
Seminarium
„Promocja aktywności fizycznej i profilaktyka zdrowia”
25 czerwca 2014 r., godz. 12:30
Sala Kameralna MOK


Nowoczesna Akademia Międzyrzeckiego Seniora - rekrutacja do 9 czerwca

2014-06-25 Zakończenie Roku Akademickiego UTW

________________________________________________________________________

Nowoczesna Akademia Międzyrzeckiego Seniora
Seminarium
„Promocja aktywności fizycznej i profilaktyka zdrowia”
25 czerwca 2014 r., godz. 12:30
Sala Kameralna MOK

Nowoczesna Akademia Międzyrzeckiego Seniora - wykłady październik 2014

Nowoczesna Akademia Międzyrzeckiego Seniora - wykłady listopad 2014

2014-12-10 Poznajemy inne kultury

Polecamy
Międzyrzec Podlaski Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa Serwis taneczny Zbigniewa Sieduszewskiego Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Międzyrzec Podlaski - Twoje miasto ONLINE Fakty, Kultura, Sport, Informator WAŻNE INFORMACJE I WYDARZENIA W BIALA24.PL

Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim

ul. Warszawska 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel. +48 83 371 78 07, fax: +48 83 371 23 79
e-mail: kultura@miedzyrzec.pl, godziny pracy administracji: poniedziałek-piątek: 07:30 - 15:30

© 2021 Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.

Created by: 4interactive