X Konkurs Recytatorski im. Jana Brzechwy - Finał

19 Finał WOŚP

Sylwester 2010

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY,
 JAKO ORGANIZATOR „POWITANIA NOWEGO ROKU 2011”
APELUJE O NIEODPALANIE FAJERWERKÓW
 NA PLACU JANA PAWłA II

MALOWANE SłOWEM I OBIEKTYWEM

WSTĘP WOLNY!!!

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Konkurs fotograficzny
„Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim – wczoraj i dziś”

Organizatorzy:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim

Zapraszamy do wzięcia udziału młodzież szkół gimnazjalnych i średnich z terenu miasta
i gminy Międzyrzec Podlaski w I edycji Konkursu Fotograficznego
„Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim – wczoraj i dziś”.
W konkursie uczestnicy mogą korzystać z dowolnego rodzaju sprzętu fotograficznego
i utrwalać zdjęcia w wybranej technice fotograficznej.

REGULAMIN

Zasady uczestnictwa w konkursie:

Uczestnicy mogą zgłosić maksymalnie 5 zdjęć.
Fotografie muszą być dostarczane:
W formie odbitek o wymiarach 15x20cm i większym lub wydruku komputerowego na papierze fotograficznym o wymiarach od 15x20cm do 30x42cm
Fotografie muszą zostać przesłane w formie cyfrowej – plik JPG lub TIFF o długości jednego boku minimum 3000 pikseli (300 dpi). Niepowiększane cyfrowo. Nagrane na płytę CD lub DVD
Każda praca w formie wydruku lub odbitki musi być sygnowana przez autora na odwrocie. Zdjęcia dostarczone w formie cyfrowej muszą posiadać sygnaturę (nazwę) zgodną z odbitkami.
Jury nie dopuszcza prac retuszowanych w programach graficznych. Prace obrobione cyfrowo będą dyskwalifikowane.
Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatora.
Uczestnicy dostarczając prace na konkurs akceptują regulamin i wyrażają zgodę na bez­płatne publikacje w celach związanych z konkursem oraz wystawami pokonkur­sowymi.
Wszystkie zdjęcia dostarczone do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Orga­nizatora. Werdykt Jury jest ostateczny.
Wszyscy laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Warunkiem udziału w konkursie jest czytelne wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie prac w nie­przekraczalnym terminie do 20 listopada 2010 r.
Na adres:
Miejski Ośrodek Kultury – Galeria „ES”, ul. Warszawska 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 listopada 2010 r.
Spośród zgłoszonych prac Jury powołane przez Organizatora przyzna:
I, II, III nagrodę oraz trzy wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe: statywy, karty pamięci, dyski przenośne, torby fotograficzne, albumy fotograficzne i poradniki.

Ogólna pula nagród 2300 zł.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 listopada 2010 r.

DO POBRANIA:
RAGULAMIN KONKURSU      KARTA ZGłOSZENIA

KONKURS PLASTYCZNY

KONKURS PLASTYCZNY
„SZPITAL POWIATOWY W MIĘZYRZECU PODLASKIM – WCZORAJ I DZIS”
Organizatorzy:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim
Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim

Zapraszamy dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu miasta i gminy Międzyrzec Podlaski do wzięcia udziału w Konkursie Plastycznym „Szpital Powiatowy w Międzyrzecu Podlaskim – wczoraj i dziś”.

REGULAMIN
Zasady uczestnictwa w konkursie:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest czytelne wypełnienie karty zgłoszeniowej
i dostarczenie wraz z pracą plastyczną w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2010 roku.

Forma i technika pracy dowolna
Prace plastyczne nie powinny być mniejsze niż format A4 i nie większe niż format B2.
Prace konkursowe powinny zawierać imię i nazwisko, wiek autora, dokładny adres zamieszkania, a także klasę i adres szkoły, do której autor uczęszcza (z zaznaczeniem,
w jakiej gminie placówka się znajduje)
Karta zgłoszenia powinna być naklejona na odwrocie pracy i wypełniona czytelnie, drukowanymi literami (brak lub nieczytelnie wypełniona karta zgłoszenia skutkuje dyskwalifikacją pracy)
Uczestnicy dostarczając prace na konkurs akceptują regulamin i wyrażają zgodę na bezpłatne publikacje w celach związanych z konkursem oraz wystawami pokonkursowymi
Wszyskie prace dostarczone do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora. Werdykt Jury jest ostateczny
Nagrodzone prace przechodzą na własność Organizatora

Sposród zgłoszonych prac Jury powołane przez Organizatora przyzna:
I, II, III nagrodę oraz dwa wyróżnienia (kategoria wiekowa – klasy I-III)
I, II, III nagrodę oraz dwa wyróżnienia (kategoria wiekowa – klasy IV-VI)

Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe
Ogólna pula nagród 1000 zł

Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adres:
Miejski Ośrodek Kultury – Galeria “ES”, ul. Warszawska 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 listopada 2010 r.

DO POBRANIA:
REGULAMIN KONKURSU

16 LISTOPADA - KRWAWE DNI MIĘZYRZECA

12 LISTOPADA - SEMINARIUM

11 LISTOPADA - ŚWIĘTO NIEPODLEGłOŚCI

Dzień Papieski

Polecamy
Międzyrzec Podlaski Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa Serwis taneczny Zbigniewa Sieduszewskiego Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Międzyrzec Podlaski - Twoje miasto ONLINE Fakty, Kultura, Sport, Informator WAŻNE INFORMACJE I WYDARZENIA W BIALA24.PL

Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim

ul. Warszawska 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel. +48 83 371 78 07, fax: +48 83 371 23 79
e-mail: kultura@miedzyrzec.pl, godziny pracy administracji: poniedziałek-piątek: 07:30 - 15:30

© 2024 Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.

Created by: 4interactive