2012-03-23 Warsztaty taneczne - taniec towarzyski

2012-03-17 Koncert Beaty Bednarz

2012-03-10 Koncert z okazji Dnia Kobiet

2012-02-25 ROCKwMOK

2012-02-09 BALONOWY SHOW

2012-02-01 Nabór do sekcji wokalno-instrumentalnej

2012 FERIE w MOK

Dodatkowe zajęcia w modelarni - środa (8 luty) godz. 10:00

2012-05-26 XVII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Marii Konopnickiej

REGULAMIN

 

XVII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Marii Konopnickiej (poezja, proza)
w Międzyrzecu Podlaskim w 2012 r.
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Artura Grzyba.

 

I.   Organizatorzy i współorganizatorzy konkursu:
- Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim
- Międzyrzeckie Stowarzyszenie Teatralne w Międzyrzecu Podlaskim
- Klub Młodych Twórców „Pióro”
- MBP w Międzyrzecu Podlaskim
- Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej
- Rada Miejska w Międzyrzecu Podlaskim
- Rada Gminy w Międzyrzecu Podlaskim
- Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu Podlaskim
- Redakcje: „Słowa Podlasia” i „Wspólnoty Międzyrzeckiej”
- „Katolickie Radio Podlasia”
- Radio Lublin
- Gospodarstwo Agroturystyczne Leszka Sokołowskiego „Tęczowy Folwark”

II. Cele konkursu:
Popularyzowanie historii, tradycji, dnia dzisiejszego oraz przyszłości Lubelszczyzny, Podlasia i innych regionów, z uwzględnieniem kultury, przyrody, człowieka i stosunków międzyludzkich. Popularyzowanie tzw. „małych ojczyzn”, małych miejscowości, miasteczek, gmin, wsi, domu rodzinnego itp. Pobudzanie wrażliwości na piękno języka polskiego i literatury polskiej. Wspieranie młodych talentów w dziedzinie literatury.

III. Warunki konkursu:
Uczestnicy konkursu (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów) nadsyłają zestawy utworów w języku polskim (3 wiersze lub opowiadanie) niepublikowane wcześniej w książkach lub czasopismach. Prace w trzech egzemplarzach (wydruk komputerowy) należy przesłać do 15 kwietnia 2012 r. na adres: Miejski Ośrodek Kultury, 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 37 z dopiskiem „KONKURS”. Decyduje data stempla pocztowego. Przesłane utwory należy opatrzyć godłem (pseudonimem), zaś dane o autorze (imię i nazwisko, klasa, adres szkoły i domu oraz wiek) umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej tym samym godłem.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów. Nagrody i wyróżnienia, które nie zostaną odebrane w czasie podsumowania przechodzą automatycznie do puli nagród w kolejnej edycji konkursu. Brak pełnych danych o autorze dyskwalifikuje pracę konkursową.

IV.  Prace konkursowe
Oceni powołane przez organizatora profesjonalne jury złożone z poetów, krytyków i nauczycieli. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów bez honorariów. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowy oraz dyplomy. Część najlepszych utworów ukaże się w planowanej jednodniówce „Pióro Wyobraźni”.

V.  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz prezentacja nagrodzonych utworów
Nastąpi podczas uroczystego koncertu podsumowującego XVII edycję konkursu w dniu 26 maja 2012 r. (sobota) o godz. 11:00 w sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury, 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 37, tel. 83 371 78 07, fax 83 371 23 79.

VI. Postanowienia ogólne
Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.
Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.
Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

 

> DO POBRANIA REGULAMIN <

2012-01-24 Poeci Dzieciom

2012-01-15 XIII Przegląd Kolędniczy

Polecamy
Międzyrzec Podlaski Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa Serwis taneczny Zbigniewa Sieduszewskiego Konna Straż Ochrony Przyrody i Tradycji
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Międzyrzec Podlaski - Twoje miasto ONLINE Fakty, Kultura, Sport, Informator WAŻNE INFORMACJE I WYDARZENIA W BIALA24.PL

Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim

ul. Warszawska 37, 21-560 Międzyrzec Podlaski, tel. +48 83 371 78 07, fax: +48 83 371 23 79
e-mail: kultura@miedzyrzec.pl, godziny pracy administracji: poniedziałek-piątek: 07:30 - 15:30

© 2024 Miejski Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim.

Created by: 4interactive